Rejestr wpłat

Numer konta: 16859100070080020015590001

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA SPRAWA

32-720 NOWY WIŚNICZ
KOPALINY 186

Dorota Robert – Pełnomocnik komitetu wyborczego

Andrzej Biernat – Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego

Lp. Data wpisu Data wpłaty
Imię (imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat Dodatkowe informacje
1 2024-04-04 2024-04-04 ADAM JANUSZ KORTA Proszówki, powiat bocheński 15 000,00 PLN 15 000,00 PLN