KANDYDACI DO RADY POWIATU

Okręg nr 1 Miasto Bochnia

ADAM
KORTA

Miejsce 1

MICHAŁ RUDNIK

Miejsce 2

ELŻBIETA PACZYŃSKA

Miejsce 3

JACEK
KAWALEC

Miejsce 4

TERESA SZYDŁOWSKA

Miejsce 5

WANDA JANTA

Miejsce 6

AGNIESZKA MIĘDZIK

Miejsce 7

DOROTA KUKLINSKA

Miejsce 8
Okręg nr 2 Gmina Bochnia

BERNADETTA GĄSIOREK

Miejsce 1

STANISŁAW CAGIEL

Miejsce 2

DANUTA GRUDZIEŃ

Miejsce 3

ŁUKASZ ŁAPCZYŃSKI

Miejsce 4

MONIKA KUŚNIERZ

Miejsce 5

JAN
ŁĄCKI

Miejsce 6
Okręg nr 3 Gmina Nowy Wiśnicz

KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZYK

Miejsce 1

MAŁGORZATA BRZEGOWA

Miejsce 2

MARCIN
TABOR

Miejsce 3

SŁAWOMIR WOJTAS

Miejsce 4

MAŁGORZATA KORTA

Miejsce 5
Okręg nr 4 Gmina Rzezawa i Drwinia

BEATA PUZIA

Miejsce 1

BARBARA GONDEK-MATUSIK

Miejsce 2

KRZYSZTOF KŁUŚ

Miejsce 3

JAROSŁAW KAZEK

Miejsce 4

WANDA JEWIARZ

Miejsce 5

JÓZEF
ZYCH

Miejsce 6
Okręg nr 5 Gmina Lipnica Murowana, Żegocina, Trzciana, Łapanów

WIESŁAW KUKLA

Miejsce 1

BARTOSZ GRABOWSKI

Miejsce 2

DOROTA MATLĘGA

Miejsce 3

KRZYSZTOF KRAWCZYK

Miejsce 4

KAMILA MIROWSKA

Miejsce 5

SŁAWOMIR ZDUNEK

Miejsce 6

AGNIESZKA MICHAŁEK

Miejsce 7

MARCIN RADZIĘTA

Miejsce 8

PROGRAM

15 konkretów dla Powiatu!

1. Powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego w budynku po byłym pogotowiu przy ul. Konstytucji 3 Maja.

2. Termomodernizacja szpitala i dalsza modernizacja SOR wraz z Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej oraz utworzenie Oddziału Geriatrycznego w bocheńskim szpitalu.

3. Budowa nowoczesnego Centrum Rehabilitacyjnego wraz z podziemnym parkingiem.

4. Modernizacja dróg powiatowych i mostów dla poprawy komunikacji w tym budowa mostu na Rabie.

5. Partnerstwo z innymi samorządami w celu realizacji projektów drogowych, w tym zjazdu z obwodnicy Bochni i dokończenie budowy łącznika autostradowego.

6. Dalsze aktywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w tym unijnych, krajowych i regionalnych, na inwestycje.

7. Rozwój szkół, lepsze wyposażeniem i kierunki dostosowane do potrzeb biznesu.

8. Rozwijanie współpracy na linii pracodawca – szkoła.

9. Budowa Sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 3 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bochni.

10. Kontynuacja programu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów.

11. Nowa siedziba Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej.

12. Tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju lokalnego biznesu.

13. Wspieranie innowacyjności i współpracy między przedsiębiorcami, uczelniami i instytucjami.

14. Utworzenie pierwszego w powiecie Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami.

15. Wsparcie dla służb dbających o bezpieczeństwo, takich jak Policja, Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne.