Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KANDYDACI DO RADY POWIATU

Okręg nr 1 Miasto Bochnia

Adam Korta

Miejsce 1

Marek Rudnik

Miejsce 2

Anna Suwara

Miejsce 3

Maciej Piątek

Miejsce 4

Wiesław Wnęk

Miejsce 5

Celina Kruczek

Miejsce 6

Bożena Gogola - Basińska

Miejsce 7

Anna Przybyłko

Miejsce 8

Krzysztof Nowak

Miejsce 9
Okręg nr 2 Gmina Bochnia

Wacław Woźnicki

Miejsce 1

Monika Piórkowska

Miejsce 2

Krzysztof Kmiecik

Miejsce 3

Maria Porębska

Miejsce 4

Ewelina Zięba

Miejsce 5

Jan Kasprzyk

Miejsce 6
Okręg nr 3 Gmina Nowy Wiśnicz

Małgorzata Brzegowa

Miejsce 1

Anna Waśko

Miejsce 2

Wiesław Cholewa

Miejsce 3

Robert Twardosz

Miejsce 4

Małgorzata Korta

Miejsce 5
Okręg nr 4 Gmina Rzezawa i Drwinia

Beata Puzia

Miejsce 1

Leon Stal

Miejsce 2

Karolina Janik

Miejsce 3

Rafał Seruga

Miejsce 4

Danuta Kutyba

Miejsce 5

Stanisław Szumański

Miejsce 6
Okręg nr 5 Gmina LIpnica Murowana, Żegocina, Trzciana, Łapanów

Wiesław Kukla

Miejsce 1

Anna Zdebska-Sroka

Miejsce 2

Mariusz Bednarz

Miejsce 3

Jarosław Marzec

Miejsce 4

Sławomir Śliwa

Miejsce 5

Monika Świątko

Miejsce 6

Kamila Mirowska

Miejsce 7

PROGRAM

001
LEKARZE BEZ KOLEJKI

To jedna z najpilniejszych spraw, bo pacjenci wymagają pomocy natychmiastowej. Musimy doprowadzić do sytuacji, w której na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR), szczególnie w dni wolne od pracy i w nocy, z pomocy lekarza będzie można skorzystać w krótkim czasie, a nie oczekiwać kilka godzin.

002
TROSKA O CHORYCH

We współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Chorych „Hospicjum” im. bł. Edmunda Bojanowskiego wybudujemy hospicjum stacjonarne.

003
KOMPLEKSOWY PROGRAM MODERNIZACJI DRÓG

Dobre drogi, wygodne ścieżki rowerowe i chodniki oraz skrzyżowania z ruchem okrężnym np. ulicy Poniatowskiego, Brzeskiej, Krzeczowskiej oraz ulic Wiśnickiej, Strzeleckiej – to gwarancja bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

003
EDUKACJA NA WYSOKIM POZIOMIE

Konieczne jest stworzenie jak najlepszych warunków do nauki oraz nowego modelu nauczania w szkołach zawodowych, poprzez powiązanie kierunków kształcenia i praktyk zawodowych z bocheńskimi pracodawcami.

005
PRZYJAZNY URZĄD

Poprawa jakości obsługi i skrócenie czasu oczekiwania przez mieszkańców Bochni
i powiatu na decyzje urzędników. Szczególnie pilna jest zmiana systemu organizacji i warunków pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii. Ważne jest, aby mieszkaniec nie czekał rok na zatwierdzenie mapy do celów projektowych, która jest podstawowym elementem w procesie inwestycyjnym.

006
OBYWATELSKI POWIAT

Więcej decyzji w rękach obywateli. Niech Powiat zmienia się tak, jak chcą tego mieszkańcy. Ważne dla mieszkańców decyzje powinny poprzedzać konsultacje społeczne.