Pytanie: Chciałbym zacząć rozmowę o Pana kandydaturę na radnego powiatowego. Co skłoniło Pana do podjęcia tej decyzji?

Adam Korta: Decyzję o starcie w wyborach do Rady Powiatu była dla mnie oczywista, chcę nadal uczestniczyć w rozwoju Bochni i Ziemi Bocheńskiej, a kandyduję z list KWW Nasza Wspólna Sprawa. Praca jaką poświęciłem na rzecz samorządu pozwoliły mi poznać potrzeby i wyzwania, z jakimi boryka się nasza społeczność. Chciałbym nadal skutecznie reprezentować mieszkańców powiatu Bocheńskiego oraz pracować nad realizacją ich oczekiwań i celów. Dokończyć ważne projekty, które rozpoczęliśmy w mijającej kadencji jak np. budowa Centrum Zdrowia Psychicznego, czy upłynnienie ruchu w centrum Bochni.

Przejdźmy do programu wyborczego. Pierwszym punktem, który chciałbym omówić, a który jest bardzo istotny dla mieszkańców Bochni jest planowane „odkorkowanie” centrum poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową. Jakie są Pana priorytety w tym zakresie?

Adam Korta: Infrastruktura drogowa odgrywa kluczową rolę w życiu społeczności lokalnej, dlatego też bardzo ważna jest dla mnie kontynuacja prac mających na celu poprawę płynności ruchu w centrum Bochni, poprzez przebudowę skrzyżowań jak np. Wiśnicka i Strzelecka na ruch okrężny. Taka organizacja ruchu na ul. Poniatowskiego koło Straży Pożarnej pokazało jak w bezpieczny, bezkonfliktowy i równocześnie kontrolowany sposób można zniwelować korki. Oczywistym jest, że jako powiat musimy wspierać samorząd województwa w budowie kolejnych etapów łącznika autostradowego, mówię tutaj o powstaniu mostu na Rabie oraz ronda przy drodze krajowej 94. Zależy mi też na budowie zjazdu na obwodnicę Bochni z ulicy Brzeźnickiej. Co do ostatniej kwestii to w chwili obecnej gotowa jest już dokumentacja geologiczno- inżynierska.

Kolejnym punktem programu jest dalsza inwestycja w szpital i poprawa jakości usług zdrowotnych. Jakie konkretne działania planujecie w tym obszarze?

Adam Korta: W minionej kadencji inwestycje w szpitalu pochłonęły miliony złotych, dzięki czemu mieszkańcy mają dostęp do nowoczesnego RTG, tomografu, rezonansu. Powstało nowoczesne Centrum Ratownictwa Medycznego, w jednym miejscu umieszczone zostały poradnie, unowocześnione Centrum Diagnostyki. Zmodernizowany został Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych, a to tylko niektóre z przeprowadzonych inwestycji. Moim celem na kolejne lata jest dalsza modernizacja i rozbudowa szpitala w Bochni, w tym termomodernizacja istniejących budynków. Priorytetem jest też kontynuacja prac związanych z powstaniem Centrum Zdrowia Psychicznego. Wysoka jakość usług zdrowotnych oraz dostęp do nowoczesnych środków diagnostycznych i terapeutycznych, to słowo klucz.

A co Pan sądzi o inwestycjach w edukację młodzieży? Czy jest Pan za rozbudową szkół średnich, takich jak ZS nr 1, zwłaszcza pod kątem kształcenia zawodowego?

Adam Korta: Wzrost zapotrzebowania na specjalistów w różnych dziedzinach zawodowych wymaga odpowiedniej edukacji, a szkolenie zawodowe pozwala uczniom zdobyć praktyczne umiejętności. Rozbudowa największej szkoły w powiecie umożliwi poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe specjalizacje oraz pozwoli na rozwijanie umiejętności praktycznych w dziedzinach, w których już teraz kształcimy jak np. chłodnictwo. Planujemy przebudowę ZS nr 1 w Bochni, ze szczególnym uwzględnieniem branży zawodowej, aby zapewnić młodzieży wysokiej jakości edukację i odpowiednie warunki nauki.

Bardzo interesujące. Przejdźmy do kwestii bezpieczeństwa i współpracy z miastem. Jakie są Pana plany w tym zakresie?

Adam Korta: Chciałbym zachęcić samorząd miejski do wspólnej inicjatywy jaką byłoby wybudowanie Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, które będzie stanowiło ważny punkt życia kulturalnego naszego regionu. Miastu brakuje nowej siedziby biblioteki, a także miejsca w którym mogłoby skupiać się i rozwijać życie kulturalne.Bochnia i Powiat mają olbrzymi potencjał i długie tradycje w wielu dziecinach kultury i sztuki, a brak takiej przestrzeni jest mocno odczuwalny. Warto w tym przypadku wzorować się na sąsiednich Powiatach gdzie powstanie tego typu miejsc wygenerowało większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne, zaktywizowało osoby starsze i młodzież. Tego nie można pominąć, a dzięki współpracy można przyspieszyć realizacje tego pomysłu.

Bardzo ambitne i ciekawe plany. A co Pan ma na myśli mówiąc o wsparciu osób szczególnie potrzebujących?

Adam Korta: Wierzę w solidarność społeczną i potrzebę wsparcia osób potrzebujących. Dlatego też będę działać na rzecz utworzenia pierwszego w powiecie ZAZ-u czyli Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to placówka która zapewnia zatrudnienie osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. To wyraźne wsparcie nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale dla ich najbliższych. Ponadto, priorytetem jest też dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za poświęcony nam czas.

Adam Korta: Dziękuję za rozmowę i obiecuję, że będę się starał jak najlepiej reprezentować naszą społeczność.

Zachęcam do wejścia na stronę www.adamkorta.pl